عوامل موثر بر نرخ بهره

عوامل موثر بر نرخ بهره کدامند؟ انواع نرخ بهره و عوامل موثر بر آن

5 امتیاز

نرخ بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که روی سرمایه‌گذاری، تسهیلات، مصرف و تورم تأثیر می‌گذارد. این نرخ نشان‌دهنده هزینه وام‌گیری یا بازده سرمایه‌گذاری است. اما چه عواملی نرخ بهره را تعیین می‌کنند؟ چرا نرخ بهره در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است؟ چه رابطه‌ای بین نرخ بهره و سایر متغیرهای اقتصادی وجود دارد؟ در این مقاله از اپوفایننس، به این سوالات پاسخ می‌دهیم و عوامل موثر بر نرخ بهره را بررسی می‌کنیم. همچنین نشان می‌دهیم که چگونه این عوامل با یکدیگر و با نرخ بهره ارتباط دارند و تغییرات آن‌ها چه پیامدهایی برای معامله‌گران و سیاست‌گذاران اقتصادی خواهد داشت.

تعریف و انواع نرخ بهره

نرخ بهره به میزانی از سرمایه‌ قرضی یا سرمایه‌گذاری که به‌عنوان پاداش به صاحب آن پرداخت می‌شود، گفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، بهره بهایی است که برای وام‌گرفتن پول می‌پردازید و همینطور همان چیزی است که از پس‌انداز خود به‌دست می‌آورید.

بهره کمک می‌کند تا تعیین کنید که تقریباً برای هر چیزی که مستلزم استقراض است، از جمله پول، اتومبیل و خانه، چقدر می‌پردازید. البته این یک تعریف ساده برای بهره است، زیرا انواع مختلفی از بهره وجود دارد. نرخ بهره بر اساس درصدی از مبلغ اصلی وام یا سپرده محاسبه می‌شود. این نرخ تأثیر مهمی ‌بر اقتصاد و بازارهای مالی دارد.

نرخ بهره به میزانی از سرمایه‌ قرضی یا سرمایه‌گذاری که به‌عنوان پاداش به صاحب آن پرداخت می‌شود، گفته می‌شود.
نرخ بهره به میزانی از سرمایه‌ قرضی یا سرمایه‌گذاری که به‌عنوان پاداش به صاحب آن پرداخت می‌شود، گفته می‌شود.

بهره می‌تواند ساده یا مرکب باشد؛ می‌تواند ثابت یا متغیر باشد؛ می‌توان آن را به‌صورت ماهانه، سه ماهه یا حتی یک‌باره پرداخت کرد و این لیست ادامه دارد. در واقع انواع مختلفی از بهره وجود دارد. متداول‌ترین نوع بهره‌ای که با آن مواجه می‌شوید، نرخ متغیر است که می‌تواند در طول زمان تغییر کند؛ به این معنی که پرداخت‌های شما ممکن است افزایش یا کاهش پیدا کند. بسته به اینکه در کدام کشور هستید، عوامل موثر بر نرخ بهره ممکن است تفاوت‌هایی با هم داشته باشند. برخی از انواع نرخ بهره، عبارت‌اند از:

نرخ بهره اسمی

نرخ بهره‌ اسمی ‌یا نومینال، نرخی است که در قرارداد وام یا سپرده تعیین می‌شود و تورم را در نظر نمی‌گیرد؛ یعنی بر اساس مبلغ اصلی وام یا سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود. این نرخ، نمایان‌گر میزان سود یا بهره‌ای است که مشتری باید به ارائه‌دهنده وام یا سرمایه‌گذاری پرداخت کند.

برای درک بهتر، فرض کنید یک بانک به شما وام ۱۰ میلیون تومان با نرخ بهره نومینال ۵٪ سالانه اعطا کرده است. این بدان معناست که شما باید به‌طور ماهانه ۵٪ از مبلغ اصلی وام، یعنی ۵٪ از 10 میلیون تومان یا 500 هزار تومان به‌عنوان بهره پرداخت کنید.

برای محاسبه میزان کل سود در طول مدت وام، به‌عنوان مثال یک وام سه ساله، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

میزان سود کل = مبلغ اصلی × نرخ بهره نامینال × مدت وام

اگر در مثال بالا مدت وام سه سال باشد، میزان کل سود محاسبه می‌شود:

میزان سود کل = 10 میلیون تومان × ۰.۰۵ (نرخ بهره نومینال) × ۳ (سال) = ۱،۵۰۰ هزار تومان

بنابراین، با دریافت وام 10 میلیون تومان با نرخ بهره نومینال ۵٪ سالانه به مدت سه سال، شما در کل باید یک میلیون و 500 هزار تومان به‌عنوان بهره پرداخت کنید.

نرخ بهره واقعی

نرخ بهره واقعی، نرخ بهره‌ای است که تورم را از نرخ بهره اسمی ‌کم می‌کند و نشان‌دهنده قدرت خرید واقعی پول است. این نرخ بهره بر اساس عواملی مانند نرخ تورم و نرخ بهره نامینال تعیین می‌شود و به‌عنوان یک معیار مهم برای ارزیابی واقعیت سود و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده می‌شود.

برای محاسبه نرخ بهره واقعی، ابتدا نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود. سپس این نرخ از نرخ بهره نومینال کسر می‌شود تا نرخ بهره واقعی به‌دست آید. فرمول محاسبه نرخ بهره واقعی به‌صورت زیر است:

نرخ بهره واقعی = [(1 + نرخ بهره نامینال) / (1 + نرخ تورم) 1-]

برای مثال فرض کنید شما یک سرمایه‌گذار هستید و بانک به شما وام 10 میلیون تومان با نرخ بهره نومینال ۵٪ سالانه اعطا کرده است. همچنین، نرخ تورم در سال جاری ۳٪ است. برای محاسبه نرخ بهره واقعی، از فرمول ذیل استفاده کنید:

نرخ بهره واقعی = ((1 + 0.05) / (1 + 0.03)) – 1= 0.0194

بنابراین، نرخ بهره واقعی برای این وام با نرخ تورم ۳٪ و نرخ بهره نومینال ۵٪ برابر با ۱.۹۴٪ است. این نرخ نشان‌دهنده سود واقعی شما روی سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن تأثیر تورم و هزینه‌های مرتبط دیگر است.

نرخ بهره واقعی بر اساس عواملی مانند نرخ تورم و نرخ بهره نامینال تعیین می‌شود و به‌عنوان یک معیار مهم برای ارزیابی واقعیت سود و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده می‌شود.
نرخ بهره واقعی بر اساس عواملی مانند نرخ تورم و نرخ بهره نامینال تعیین می‌شود و به‌عنوان یک معیار مهم برای ارزیابی واقعیت سود و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده می‌شود.

نرخ بهره موثر

نرخ بهره‌ موثر یا Effective Interest Rate (EIR)، نشان‌دهنده بازده واقعی یک وام یا سپرده است و فرکانس پرداخت بهره را در نظر می‌گیرد. این نوع نرخ بهره برای مقایسه وام‌ها یا سپرده‌هایی که فرکانس پرداخت بهره متفاوت دارند، مفید است.

فرمول محاسبه نرخ بهره موثر، به‌صورت زیر است:

EIR = [1 + (i/n)]n – 1

که در آن:

 • i نرخ بهره نومینال سالانه است.
 • n تعداد دوره‌های پرداخت بهره در یک سال است.

فرض کنید که شما یک وام 10 میلیون تومانی با نرخ بهره نومینال ۵٪ سالانه گرفته‌اید. اگر بهره به‌صورت ماهانه پرداخت شود، برای محاسبه نرخ بهره موثر:

EIR = [1 + (0.05/12)]12 – 1 ~0.0511614

بنابراین نرخ بهره موثر برای این وام، با در نظر گرفتن هزینه‌های مرتبط دیگر، حدود ۵٫۱۶٪ است.

نرخ بهره ساده

حال که دانستید عوامل موثر بر نرخ بهره متفاوتند، درباره بعضی از انواع نرخ بهره صحبت خواهیم کرد. نرخ بهره ساده، یک نوع نرخ بهره است که بر اساس مبلغ اصلی وام یا سپرده و تعداد سال‌های پرداخت محاسبه می‌شود. در نرخ بهره ساده، بهره محاسبه‌شده به مبلغ اصلی اضافه نمی‌شود و در دوره‌های بعدی تغییر نمی‌کند. نرخ بهره ساده، با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

SI=P×I×N

که در آن:

 • SI: بهره ساده
 • P: مبلغ اصلی
 • I: نرخ بهره سالانه
 • N: تعداد سال‌ها

برای مثال، اگر شما 300 میلیون تومان از بانک بگیرید و نرخ بهره ساده 4 درصد باشد، شما باید در پایان هر سال 12 میلیون تومان بهره بپردازید. این بهره در سال‌های بعدی تغییر نمی‌کند و بستگی به مبلغ اصلی دارد. پس از 30 سال، شما باید 300 میلیون تومان اصل و 360 میلیون تومان بهره (12 میلیون تومان ضرب‌در 30) را به بانک برگردانید.

نرخ بهره ساده، بر اساس مبلغ اصلی وام یا سپرده و تعداد سال‌های پرداخت محاسبه می‌شود.
نرخ بهره ساده، بر اساس مبلغ اصلی وام یا سپرده و تعداد سال‌های پرداخت محاسبه می‌شود.

نرخ بهره مرکب

نرخ بهره مرکب، یک نوع نرخ بهره است که بر اساس مبلغ اصلی وام یا سپرده و تعداد دوره‌های ترکیبی محاسبه می‌شود. در نرخ بهره مرکب، بهره محاسبه‌شده به مبلغ اصلی اضافه می‌شود و در دوره‌های بعدی از مبلغ جدید محاسبه می‌شود. نرخ بهره مرکب، با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

CI = P × (1 + I)N – P

که در آن:

 • CI: بهره مرکب
 • P: مبلغ اصلی
 • I: نرخ بهره دوره‌ای
 • N: تعداد دوره‌ها

برای مثال، اگر شما 10 میلیون تومان از بانک بگیرید و نرخ بهره مرکب 5 درصد باشد، شما باید در پایان هر سال بهره‌ای بر اساس مبلغ جدید بپردازید. این بهره در سال‌های بعدی تغییر می‌کند و بستگی به مبلغ اصلی و بهره انباشته‌شده دارد.

اهمیت نرخ بهره در چیست؟

نرخ بهره به‌عنوان یک ابزار مالی اهمیت بسیار زیادی دارد و بر بازارهای مالی، شامل فارکس تأثیرگذار است. این نرخ بر اساس عوامل اقتصادی مانند تورم، نرخ رشد اقتصادی، وضعیت بازار کار، وضعیت سیاست‌های پولی و دیگر عوامل موثر در اقتصاد محلی و جهانی تعیین می‌شود. بنابراین تغییرات در نرخ بهره می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و جوامع، از جمله رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری، هزینه‌های اقتصادی برای افراد و کسب‌وکارها و نرخ تورم داشته باشد.

به‌علاوه، نرخ بهره برای سرمایه‌گذاران می‌تواند نقش مهمی ‌در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، ارزیابی ریسک و بازدهی و مدیریت پورتفوی ایفا کند. بنابراین، درک درست از نرخ بهره و پیامدهای آن برای اقتصاد و جوامع اساسی است و بسیاری از تصمیمات مالی و اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

نرخ بهره بر اساس عوامل اقتصادی مانند تورم، نرخ رشد اقتصادی، وضعیت بازار کار، وضعیت سیاست‌های پولی و دیگر عوامل موثر در اقتصاد محلی و جهانی تعیین می‌شود.
نرخ بهره بر اساس عوامل اقتصادی مانند تورم، نرخ رشد اقتصادی، وضعیت بازار کار، وضعیت سیاست‌های پولی و دیگر عوامل موثر در اقتصاد محلی و جهانی تعیین می‌شود.

اپوفایننس یک بروکر معتبر، مدرن و رگوله‌شده با FSA است که به شما امکان دسترسی به طیف گسترده‌ای از بازارهای مالی جهانی، شامل فارکس، رمزارزها و شاخص‌ها و معامله با بیش از 1000 نماد معاملاتی را می‌دهد. شما می‌توانید در این بروکر از پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی استفاده کنید. این پلتفرم به شما اجازه می‌دهد که تریدرهای حرفه‌ای را دنبال و معاملات آن‌ها را در حساب خود کپی کنید. به این ترتیب می‌توانید از تجربه و دانش آن‌ها استفاده کنید و سود خود را به میزان زیادی افزایش دهید. همچنین اگر یک تریدر موفق هستید، سرمایه‌گذاران می‌توانند معاملات شما را دنبال کنند و شما از کمیسیون آن‌ها سهم بگیرید؛ به این ترتیب درآمد غیرفعال کسب کنید.

ابزارهای معاملاتی حرفه‌ای از دیگر خدمات اپوفایننس هستند. این بروکر ابزارهایی ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کنند تا بازار را بهتر تحلیل کنید و ریسک خود را کنترل کنید. شما می‌توانید از پلتفرم‌های محبوب متاتریدر ۴ و ۵ در تمام دستگاه‌های خود استفاده کنید و از قابلیت‌هایی مانند اندیکاتورها، اسکریپت‌ها، اکسپرت ادوایزرها و بک تست بهره ببرید. همچنین می‌توانید از Technical Views استفاده کنید که یک ابزار تحلیل بازار مالی پیشرفته است و با تلفیق الگوریتم‌های خودکار و تحلیل‌گران ارشد، پیش‌بینی‌های معاملاتی عملی به شما ارائه می‌دهد.

عوامل موثر بر نرخ بهره

در حالی که نرخ‌ بهره بر بازده سرمایه‌گذاری یا هزینه‌های بازپرداخت وام تأثیر می‌گذارد، اما عوامل موثر بر نرخ بهره به این‌ موارد محدود نمی‌شود و این نرخ تحت‌تأثیر عواملی مانند قدرت اقتصاد، تورم، عرضه و تقاضا، سیاست دولت، ریسک اعتباری و دوره وام هم قرار دارد. در ادامه به بررسی هریک از این عوامل می‌پردازیم:

قدرت اقتصادی از عوامل موثر بر نرخ بهره

قدرت اقتصادی، توانایی یک کشور، شرکت یا فرد برای تولید و خرید کالاها و خدمات است که از مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ بهره است. یک اقتصاد قوی، معمولاً با بیکاری کم مواجه است که تفاضا برای کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. این شرایط می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره شود، زیرا کسب‌وکارها سعی می‌کنند پول بیشتری برای پاسخگویی به این تقاضا قرض کنند. این نرخ بهره بالا می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری باشد.

یک اقتصاد ضعیف معمولاً با بیکاری بالا و تقاضای کم برای کالاها و خدمات همراه است. این شرایط می‌تواند باعث کاهش نرخ بهره شود، زیرا وام‌دهندگان به‌دلیل افزایش ریسک نکول و کاهش نیاز به وام، اعتماد کمتری به وام‌دادن پول خود دارند و همچنین تقاضا برای وام کمتر است. این نرخ بهره پایین می‌تواند بازدارنده سرمایه‌گذاری و تشویق برای صرفه‌جویی باشد.

توانایی یک کشور، شرکت یا فرد برای تولید و خرید کالاها و خدمات، از مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ بهره است.
توانایی یک کشور، شرکت یا فرد برای تولید و خرید کالاها و خدمات، از مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ بهره است.

تورم از عوامل موثر بر نرخ بهره

یکی دیگر از عوامل موثر بر نرخ بهره، تورم است. تورم، نرخ افزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها در یک اقتصاد است که می‌تواند ناشی از افزایش تقاضا یا کاهش عرضه باشد. افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود و از این نظر می‌تواند بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، تعادل تجاری و سایر متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

رابطه بین نرخ بهره و تورم، می‌تواند به دو صورت مورد بررسی قرار گیرد: اثر نرخ بهره بر تورم و اثر تورم بر نرخ بهره.

اثر نرخ بهره بر تورم به این معنی است که بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره می‌تواند تورم را کنترل کند. اگر نرخ بهره را افزایش دهد، هزینه استقراض برای مردم و کسب‌وکارها افزایش می‌یابد و در نتیجه، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش پیدا می‌کند. این کاهش تقاضا باعث کاهش فشار قیمتی و در نتیجه کاهش تورم می‌شود. برعکس، اگر نرخ بهره را کاهش دهد، هزینه استقراض کمتر می‌شود و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند که باعث افزایش فشار قیمتی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

اثر تورم بر نرخ بهره به این صورت است که وقتی تورم افزایش می‌یابد، نرخ بهره هم افزایش پیدا می‌کند. دلیل این امر این است که وام‌دهندگان به نرخ بازده بالاتری در سرمایه‌گذاری خود نیاز دارند تا مطمئن شوند که قدرت خرید خود را به‌دلیل افزایش هزینه کالاها و خدمات در طول زمان از دست نمی‌دهند. این رابطه را می‌توان با فرمول فیشر به‌صورت زیر بیان کرد:

I=r+π

که در آن I نرخ بهره اسمی، r نرخ بهره واقعی و π نرخ تورم انتظاری است. این فرمول، نشان می‌دهد که نرخ بهره اسمی ‌برابر است با مجموع نرخ بهره واقعی و نرخ تورم. در چنین سناریویی، وام‌گیرندگان باید بیش از مبلغ اصلی را به‌دلیل کاهش ارزش پول بازپرداخت کنند.

سیاست دولت از عوامل موثر بر نرخ بهره

نرخ بهره می‌تواند روی عرضه و تقاضای پول، سطح قیمت‌ها، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، تعادل تجاری و سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر داشته باشند. بنابراین دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، بر این نرخ‌ها تأثیر بگذارد و اهداف اقتصادی خود را دنبال کند. به این ترتیب، سیاست دولت هم از جمله عوامل موثر بر نرخ بهره است.

به‌عنوان مثال، فدرال رزرو که بانک مرکزی آمریکا است، از نرخ بهره فدرال به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی خود استفاده می‌کند. فدرال رزرو می‌تواند برای مدیریت تورم و تحریک اقتصاد، نرخ بهره کوتاه مدت را افزایش یا کاهش دهد. تغییرات نرخ بهره فدرال معمولاً یک اثر موج‌دار دارند که می‌تواند بر سایر نرخ‌های بهره مانند نرخ وام مسکن، نرخ وام مصرفی، نرخ وام تجاری و نرخ کارت اعتباری تأثیر بگذارد. این تغییرات می‌توانند روی تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در مورد خرید، فروش، وام‌گرفتن، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری اثرگذار باشند.

دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، بر نرخ‌های بهره تأثیر بگذارد و اهداف اقتصادی خود را دنبال کند.
دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، بر نرخ‌های بهره تأثیر بگذارد و اهداف اقتصادی خود را دنبال کند.

عرضه و تقاضا از عوامل موثر بر نرخ بهره

نرخ بهره در نهایت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و یکی از عوامل موثر بر نرخ بهره این فاکتور است. زمانی که تقاضا برای اعتبار زیاد باشد، وام‌دهندگان می‌توانند نرخ‌های خود را افزایش دهند، زیرا فرصت‌های بیشتری برای وام‌دادن پول با بازده بالاتر دارند. از سوی دیگر، زمانی که تقاضای وام کم باشد، وام‌دهندگان نرخ‌های خود را کاهش می‌دهند تا خدمات خود را برای وام گیرندگان بالقوه جذاب کنند.

ریسک اعتباری

به‌طور کلی، هر چه وام از نظر وام‌دهنده ریسک بیشتری داشته باشد، نرخ بهره‌ای که وام گیرنده باید بپردازد، بالاتر است. این امر منطقی است، زیرا وام‌دهندگان را تشویق می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز را انجام دهند و شانس بالاتر نکول را جبران می‌کند.

هر چه وام از نظر وام‌دهنده ریسک بیشتری داشته باشد، نرخ بهره‌ای که وام گیرنده باید بپردازد، بالاتر است.
هر چه وام از نظر وام‌دهنده ریسک بیشتری داشته باشد، نرخ بهره‌ای که وام گیرنده باید بپردازد، بالاتر است.

دوره زمانی وام از عوامل موثر بر نرخ بهره

طول مدت وام هم می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر نرخ بهره تأثیر بگذارد. به‌طور کلی، هر چه مدت وام طولانی‌تر باشد، نرخ برای پوشش ریسک‌های اضافی که وام‌دهندگان در طول زمان متحمل می‌شوند، بالاتر خواهد بود. برای مثال، وام‌های کوتاه‌مدت دارای مزایای زیادی هستند، به‌طوری‌که وام اقساطی ۳ یا ۶ ماهه معمولاً با نرخ‌های پایین‌تری در مقایسه با وام‌های بلندمدت مانند وام مسکن یا وام تأمین مالی خودرو ارائه می‌شود.

نرخ درصد سالانه (APR) در مقابل بازده درصدی سالانه (APY)

نرخ درصد سالانه و بازده درصد سالانه، معمولاً هنگام بحث در مورد نرخ بهره استفاده می‌شود. هر دو به‌صورت درصد بیان می‌شوند، اما مفاهیم متفاوتی دارند. هنگام صحبت در مورد عوامل موثر بر نرخ بهره، ارائه تعریف دقیقی از این دو نرخ ضروری است.

 APR سودی است که هنگام وام‌گرفتن از شما دریافت می‌شود. APY سودی است که هنگام پس‌انداز دریافت می‌کنید.

APR بالاتر اغلب با وام همراه است و نه تنها شامل نرخ بهره در اصل مبلغ وام می‌شود، بلکه هر گونه کارمزدی را که وام‌دهنده پرداخت می‌کند، مانند امتیازات، هزینه‌های مبدأ و سایر هزینه‌های مربوط به اخذ اعتبار، شامل می‌شود. APR بالاتر، نشان‌دهنده هزینه بالاتر وام‌گرفتن است.

از طرف دیگر، APY مقدار بازدهی را که می‌توانید از یک سرمایه‌گذاری در یک دوره 12 ماهه انتظار داشته باشید، محاسبه می‌کند و هم نرخ بهره مرکب و هم سایر هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را در نظر می‌گیرد.

این دو معیار می‌توانند برای مقایسه نرخ بهره برای وام‌ها و سپرده‌ها استفاده شوند. برای درک بهتر این مفاهیم، مثال زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید شما یک وام 10 میلیون تومانی با نرخ بهره 10% در سال و به مدت یک سال بگیرید. اگر نرخ بهره ساده باشد، یعنی فقط روی مبلغ اصلی وام محاسبه شود، شما در پایان سال باید 11 میلیون تومان بازپرداخت کنید؛ 10 میلیون تومان اصل و یک میلیون تومان بهره. در این صورت، نرخ درصد سالانه و بازده درصد سالانه هر دو 10% هستند.

اما اگر نرخ بهره مرکب باشد، یعنی روی مبلغ اصلی و بهره قبلی محاسبه شود، شما در پایان سال باید بیشتر از 11 میلیون تومان بازپرداخت کنید. مقدار دقیق بازپرداخت، بستگی به تعداد دفعات ترکیب بهره دارد. برای مثال، اگر بهره ماهانه ترکیب شود، شما در پایان سال باید 11,047 میلیون تومان بازپرداخت کنید. 10 میلیون تومان اصل و 1,047 میلیون تومان بهره. در این صورت، نرخ درصد سالانه همچنان 10% است، اما بازده درصد سالانه 10.47% است.

به‌همین ترتیب، اگر شما 10 میلیون تومان را در یک حساب سپرده با نرخ بهره 10% در سال و مدت یک سال سپرده‌گذاری کنید، باز هم شرایط همین‌طور است؛ یعنی اگر بهره ساده باشد، شما در پایان سال 11 میلیون تومان خواهید داشت. اما اگر بهره مرکب باشد، شما در پایان سال بیشتر از 11 میلیون تومان خواهید داشت که مقدار دقیق سود بستگی به تعداد دفعات ترکیب بهره دارد.

برای مقایسه نرخ درصد سالانه و بازده درصد سالانه، می‌توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

APY = [1 + (APR/n)]n – 1

که در آن APY بازده درصد سالانه، APR نرخ درصد سالانه و n تعداد دفعات ترکیب بهره در سال است. این فرمول نشان می‌دهد که چگونه بازده درصد سالانه با افزایش تعداد دفعات ترکیب بهره افزایش می‌یابد.

هنگامی‌که به‌دنبال وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری هستید، بهتر است به‌دنبال وسیله‌ای باشید که دارای APY بالاتر باشد؛ به این معنی که پول بیشتری از طریق بهره مرکب یا سایر مزایا به شما بازگردانده می‌شود.

سیاست‌های بانک مرکزی، شرایط اقتصادی و حتی تحریم‌های بین‌المللی، از جمله عوامل موثر بر نرخ بهره هستند.
سیاست‌های بانک مرکزی، شرایط اقتصادی و حتی تحریم‌های بین‌المللی، از جمله عوامل موثر بر نرخ بهره هستند.

نرخ بهره، یکی از عوامل بحرانی و تعیین‌کننده در اقتصاد است که تحت‌تأثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد. سیاست‌های بانک مرکزی، شرایط اقتصادی و حتی تحریم‌های بین‌المللی، از جمله عوامل موثر بر نرخ بهره هستند. درک عواملی که نرخ بهره را تعیین می‌کنند، بسیار مهم است؛ زیرا این مسائل به‌طور مستقیم بر اقتصاد و جامعه هر کشور اثر می‌گذارد. بنابراین برای مدیران سیاست‌گذاری، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، اهمیت دانش و درک عواملی که نرخ بهره را شکل می‌دهند، مهم است تا بتوانند بهترین تصمیمات را برای مدیریت و سرمایه‌گذاری بگیرند.

اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر معتبر و دارای رگوله FSA، همیشه متعهد به حفاظت از سرمایه شماست و از اصول مدیریت ریسک و سرمایه پیروی می‌کند. با اپوفایننس می‌توانید از اسپرد‌های فوق رقابتی و بهترین شرایط معاملاتی بهره‌مند شوید. این بروکر به شما اسپرد‌های نزدیک به صفر پیپ ارائه می‌دهد که باعث می‌شود قدرت معاملاتی شما افزایش و هزینه‌های معاملاتی‌تان کاهش پیدا کند. شما می‌توانید از انواع حساب‌های معاملاتی برای تطبیق با سبک و روش معاملاتی خود استفاده کنید. همچنین می‌توانید از بیش از 1000 نماد معاملاتی در این بروکر بهره ببرید و از بازارهای مختلف، مانند فارکس، کالا، فلزات، سهام، شاخص‌ها و رمز ارزها بهره‌مند شوید. با اپوفایننس یک تجربه معاملاتی جدید و موفق داشته باشید.

منبع +++

چگونه سیاست‌های بانک مرکزی نرخ بهره را تعیین می‌کنند؟

سیاست‌های بانک مرکزی از ابزارهای اصلی در تعیین نرخ بهره است. بانک‌ مرکزی با استفاده از سیاست‌های پولی، مانند تعیین نرخ سود بانکی، خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی و غیره ‌سعی در تنظیم نرخ بهره دارد. این سیاست‌ها به منظور رسیدن به اهدافی مانند کنترل تورم، تنظیمات مالی و رشد اقتصادی تعیین می‌شوند.

شرایط اقتصادی چه تأثیری بر نرخ بهره دارند؟

به‌طور معمول، بانک‌های مرکزی در دوره‌های رکود اقتصادی ممکن است نرخ بهره را کاهش دهند تا سرمایه‌گذاری و مصرف را تحریک کنند. از طرف دیگر، بانک‌های مرکزی در دوره‌های رشد اقتصادی ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند تا تورم را کنترل و از افزایش ناپایدار قیمت‌ها جلوگیری کنند.

تحریم‌های بین‌المللی چه تأثیری بر نرخ بهره می‌گذرد؟

تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند تأثیر زیادی بر نرخ بهره داشته باشند. وقتی کشوری تحت تحریم قرار می‌گیرد، معمولاً در اثر افزایش هزینه‌ها و کاهش تجارت، اقتصاد آن تحت فشار قرار می‌گیرد. این امر ممکن است به افزایش نرخ بهره منجر شود، زیرا بانک‌های مرکزی به منظور تثبیت ارزش ارز ملی و کنترل تورم ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
دیدگاه و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات محبوب